Meteşeoğulları İlyas Bey

Tarih: 05 Mayıs 2015 Sal 0:46 | Bu yazı 593 kez okundu.

Şücaeddin Ilyas Bey, Menteşe beyi olduktan sonra Osmanlı şehzade¬leri arasındaki saltanat çatışmalarında pek taraf tutmayıp olumlu bir siyaset izle- miş, böylece beyliğini korumuştur. Öte yandan Aydınoğlu ît. Umur Bey, kendisine rakip olan amcazâdesi Cüneyt B e y ile mücadelede bulunmuş ise de yenilerek beylik başkenti Ayasluğ’ dan kaçmış ve şehir, Cüneyt Bey tarafından alınmıştır. Bunun üzerino Umur Bey, dayısı Menteşeoğlu İlyas Bey ’in yanına keçiören escort Palatya’ya gitmiş ve onun yardımıyla Ayasluğ’a yeniden sahip olmuştur (1404).
Daha sonra İlyas Bey, önce Osmanlı şehzadesi Çelebi Mehmet’e karşı mücadele eden kardeşi Isa ’ya yardım etmiş, fakat onun başarılı olamama¬sı üzerine, bu kez, Aydınoğlu Cüneyt ’in kışkırtmasıyla Çelebi Meh¬met aleyhine dönmüş Aydın ve Saruhan beyleri ile birlikte 20 bin kişilik bir kuvvet hazırlamışlarsa da başarılı olamamışlardır; fakat daha ankara escort sonra Cü¬neyt Bey, Çelebi Mehmet’e katılmıştır. Bunun üzerine Çelebi Meh¬met, Saruhanoğlu Hızır Şah Bey’i öldürtmüş, İlyas Bey de Çelebi Mehmet’e tâbi olmak zorunda kalmıştır (1405).
Anadolu’da hâkim bir duruma geçen Çelebi Mehmet’e karşı Edirne’de bulunan emîr Süley¬man Çelebi, Anadolu’ya geçerek Ege bölgesine geldiği zaman bu kez Aydın- oğlu Cüneyt ve İlyas Bey, Emîr Süleyman’a tâbi olmuşlardır (1406). Emîr Süleyman, Cüneyt Bey’i alıp Rumeli’ye götürmüş ve İlyas Bey de yeniden Çelebi Mehmet’in hâkimiyetini tanımıştır.

Kategori: Tanıtım
facebook Twitter friendfeed
Ersin Üzgün

Ersin

Bloğuna makale yazıp içini dökerek deşarj olan, Fırat karikatürlerini çok seven, Fenerbahçe aşığı, WordPress ve Advertising hakkında oldukça bilgi sahibi, kaliteli sözleri olan her şarkıyı bıkana kadar dinleyen birisi..

Yazı hakkında yorum yapın!

    Cevap Yazın

    Lütfen yorum alanındaki İsim - E-posta - Web sitesi(zorunlu değil) bölümlerini doldurun. Yorum yazarken gireceğiniz e-posta adresi yayınlanmayacakatır.

  • kayseri escort antalya escort adana escort porno porno izle gaziantep escort adana escort malatya escort